Kadında Eşcinsellik

Bu sayfayı okumadan önce erkeklerdeki eşcinsellik sayfasını da okuyunuz ki kavram bütünlüğü elde edelim. Çünkü ortaya çıkış nedenlerinde ortak yanlar var. Kadınlar arası eşcinselliğe yüzeysel, ön yargısız baktığımızda, erkeklerdeki gibi gerçek bir birleşmenin görüntüsüne pek rastlanmıyor. Çünkü, bir cinsel doyumda, erkeklerdeki gibi cinsel birleşmeyi belirleyen organ aktiviteleri yok.

Daha çok, kadın-kadına duygusal yakınlığın, öpüşme ilişkileri, yanaktan, boyundan cinsel organlara inmiş biçimi sanki sevilen bir objenin okşanması izlenimini veriyor.

Erkeklerde olduğu gibi, kadın eşcinselliğinde de hormonların rolü yok denecek kadar azdır.

Bu ilişkiler toplumda kabul görmediğinden ya da komik karşılandığından kızlarımız kadınlarımız da, çözümü ameliyat olup bir erkeklik organına kavuşmakta arıyorlar.

Bu sıkıntıları ve bunalımları yaşayanlar, bizim insanlarımız. Erkek olsun ya da kadın olsun, bu tür duygularında olanlara kim yardım elini uzatacak. Ayrıca hekimlerimiz ne kadar donanımlı.

"İnsanım, insandan olan hiç bir şeyin yabancısı değilim" diyen ünlü düşünür, bunu bize tarihin 1000 yıllık gerilerinden seslenmektedir.

Kadın eşcinselliğinde, neredeyse tüm toplumlarda, özellikle bizim gibi erkek kadın ilişkilerinin kısıtlandığı toplumlarda, iki kadının birlikte olmalarının alt yapısı adeta hazırdır. Kadın kadına sarılır, birbirlerini öperler. Yakın ilişkileri göze batmaz. Ayrıca kadınlar daha çok duygusal olduklarından dostluk arkadaşlık ilişkileri, abla kardeş ilişkilerine kadar vararak onlara böyle ortamlar hazırlar. Zamanla, birbirlerinin her türlü özellik ve zevklerini öğrenmeye başlarlar.

Aynı odada bir gece geçirmeleri durumunda, aynı yatağı paylaşmalarını da kimse yadırgamaz. Bırakın psikolojik yatkınlığı, insanız. Belirli bölgelerimize dokunulduğunda huylanır ya da zevkleniriz. İki kadın yan yana oturuyor ya da yatağa girmişlerse, birbirlerine sarılıp sıcaklıklarını duymada ne kötülük var? İste tam bu ortamda, eller bedende dolaşmaya başlamışsa kim kime ne diyecek? İşte sorun, bu sorunun yanıtında gizli.

Kadın kendi cinselliğinin, hem bedensel hem de psikolojik yapısını iyi bildiğinden, karşısındaki de kendisi gibi olduğundan, yaklaşımların her türlüsünde daha işin başında genetik ustalığa da sahip olarak yola çıkıyorlar.

Oysa erkeklerin bu konuda bilgileri de yetersizdir. Örneğin kimi erkek, klitoris ne ki? derken, bütün kadınlar o canlı bombayı çoktan keşfetmişler ve zevklenme tekniğini öğrenmişlerdir.

Bu konuda bir kaç örnek vererek, genel psikolojik yapılarından söz etmek istiyorum. Bir anadolu kentinde çalıştığım dönemlerde hastaneye kasketli, ceketli, eli tespihli, orta boylu, tombulca birini getirdiler. Aslında kız olan, ama erkek giysileri içinde getirilen bu genç, bir köyde bir ailenin yanında çoban olarak çalışıyor. Kendi yaşlarında evin genç bir kızı var, ona aşık oluyor ve onu kaçırıyor.

Bir süre sonra jandarmalar kaçakları yakalıyor. Sağlık raporu almak için bu genci hastaneye getirdiler. İlk muayenede tüm kadınsal özelliklere sahip olduğu görülüyordu. Göğüslerini saklamak için, bol giysileri vardı. Servise yatırdık. Ertesi gün hastaneye gelip vizite çıktığımda, bu genci koridorda sandalyenin üzerinde otururken buldum.

Tüm özellikleriyle kadın olduğu için, elbette kadınlar servisine yatırmıştım. Asla bir kadın gibi, kadın servisine yatmayı içine sindiremediğinden, sabaha kadar sandalye üzerinde pinekleyerek bizi beklemişti.

Bu konuda gazetelerde benzeri olguları çok görüyoruz. Bir penise sahip olabilmek için kapılarımızı aşındıranlara ve tutku içinde olan sizlere yardım etmek bizim görevimiz. Bir insan, bir evren demektir. Bir yandan aşık olacaksınız, duygularınız önüne geçilmez bir tutkuyla, size zorlayacak, öte yandan bu tutkunu gerçekleşmesinde bütün güçler karşınıza çıkacak ve dayanaklarınız elinizden alınmış olacak.

Bu duyguların ve çelişkilerin yorumu ve olabilecek tedavisi psikiyatri uzmanlarını ilgilendirir. Profesyonel yardım gerekir.
 
 
 
Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena