Akıl ve İhtiras

Bu iki kavram, başlangıçta birbirlerinin ayrılmaz kankalarıdır. Ama hep birbirlerine çelme takarlar. Biri yorulunca öteki devreye girer. Yorulana destek ve moral verir, gelecek günlerin tablolarını çizer. Ancak bu ikili ortaklıkta, temelde yanlış olan bir şey vardır. Aslında ikisi de birbirinin celladıdırlar.

Bir örnekle açıklamaya çalışalım: Güneydoğu’da onlarca köyü olan bir ağa varmış. Köylüler sırayla guruplar halinde, Cuma günleri ağayı evinde ziyarete gelirlermiş. Ağa gelenlere gücünü göstermek ve zenginliğini kanıtlamak için, onları yemek başında karşılarmış. “Hoş geldiniz Halil İbrahim sofrasına” dedikten sonra, bir yandan lokmaları yutar, öte yandan sohbet edermiş.

Bunu bilen ağanın bir arkadaşı: “Bu durum bana pek içten gelmiyor, arada bir onlara da ikramda bulunsan” deyince, ağa: Çokbilmiş bir tavır ve arkadaşını küçük gören bir bakışla ona: “Sen ne diyorsun ya, değil sofraya oturtmak, bir lokma bile bu yemeklerin tadına varsalar, oturduğum şu malikâneyi başıma yıkarlar” diye yanıt vermiş.

Burada ağanın iki tür akıl yöntemi var. Biri ziyaretçileri kabul ederek, onlara dostmuş gibi davranmak. Öteki hiç kimsenin kabul edemeyeceği kadar bir ihtirasın hem yaratıcı, hem tutsağı olmak. Burada şu soruyu sorabiliriz: Hangisi kazanacak? Evrensel tarihin yanıtı tektir. İhtiras tarafından tutsak alınan aklın eli ayağına dolaşınca, gene tekmeyi ihtirastan yiyecektir. Aklın da tek başına yaptırım gücü olmadığından, bu tür doyumsuz ihtiraslar ve maceracılar mutlaka tarihin derinliklerine gömüleceklerdir.

Bu tarihin en büyük dersini anlayamamanın nedeni ise, kişi psikolojisinin derinliklerinde gizlidir. Bir başka yazımızda onu da inceleriz.


Sevgilerimle

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
0212 293 33 11


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena