Aklın Gizemi

İnsanlar var olduğu günden bu yana, hep bir Tanrı, bir yaratıcı güç ve o gücün gizemindeki, sırları çözmenin formüllerini aramışlardır. Mitolojideki çok Tanrılı dönem de, daha önceki ve sonrasında, Amerika’daki yerlilerin, Güney Amerika’da Ant Dağlarında yaşayanlardan, Afrika, Avusturalya, Çin’den Hindistan’a kadar, çeşitli kavram ve objelere tapılmıştır. Bunlar arasında gizemli sayılan pek çok hayvan da vardır. Örneğin: Yılan, fare, inek vb. gibi. Mitolojide ise yıldırım, deniz, ateş, aşk ve bereket gibi pek çok doğa olayı tanrılaştırılmıştır.

Yaratıcı güç, bizim inancımıza göre Allah, evrensel dilde konuşursak Allah kendi yüceliğinin, gücünün, düzenin, gizeminin ipuçlarını da bizlere vermiştir. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa, her şeyde bu yüce gücün imzası, daha doğrusu resmi vardır. Yeter ki, ona bakmasını bilelim. Evreni ve bütün varlıkları, saat gibi düşünürsek, o saatin çalışması yani kullanılması, tüm canlılara adandığı gibi, bu konuda en önemli görev de insanoğluna verilmiştir.

Hangi Tanrı’ya inanır ya da hiç birine inanmasanız da, siz bu düzenin akıl ve etik kuralları içinde, aklınızı da kullanarak kimliğinizi oluşturursunuz.

Bu uzun hayat yolunda, aklın yardımcısı ya da uyarıcısı vicdan da evrensel aklın bir ürünüdür. Aklın stop ettiği yerde, bağnazlık, kaba güç ve insanoğlunun egosunu tatmin edecek her şey öne geçer. Bu durumda sağlam düzen kurmak, bu düzeni gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek için, akıl çağdaş bilgiler ve insanoğlunun yarattığı her şeyle doldurulmalıdır ki, kendi içimizdeki Tanrı’ya erişebilelim.

Bunların dışında, toplumdan topluma değişen, tek boyutlu değerlerle geleceğe yürümek, kuru bir özlemden öte geçemez.

Değerli okurlarım, her şey akılda başlayıp akılda bitiyorsa, en önemli cevherimizi, Tanrı’nın resmini iyi okuyalım, iyi kullanalım. Beynimizi bilim, sanatın, tekniğin, uygarlığın evrensel değerleriyle doyurmalıyız ki, kendinize, topluma, geleceğimize, çağdaş dünyaya ve çocuklarımıza ters düşmeyelim ve onların hakkını yemeyelim.
 

Sevgi ve Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
0212 293 33 11


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena