Buyurun Beyin Sofrasına

Beyin bir organdır. Görev taksiminde, insanı insan yapan yaratıcı özelliğinden, dolayı tanrılaşmış bir yapımızdır. Bu nedenle, Tanrı’nın resmini taşır. Yani onun insanoğluyla diyaloğunu beyin kurar. Çünkü Yaratıcının dilini o anlar. Acaba bizim insanlarımızın beyinleri nasıl? Bunları sınıflandıralım:
 
 1. Klonlanmış Beyinler: Sayısal olarak, ülkemiz insanlarının beyinleri, yakın tarihe kadar, %99 klonlanmıştı. Bu beyinler, geçmişin kalıplarını, yaşamın yorumunu, inançlarını ve de sosyolojik oluşumlarını ataları tarafından kendilerine öğretilen biçimde değişmeden ve değiştirilmeden, kuşaktan kuşağa taşıyan beyinlerdir. Yani klonlanmışlardır.
 2. Mumyalanmış Beyinler: Kimi beyinler, 3.000 yıl öncesinden bu güne, mumyalanmış gibi, dünyadan kopuktur. Beyinlerine katmadan öğretilere, en ufak bir değişim sokmadan tıpkı cevizin kabuğunda kalıp çürümesi gibi, yaşayıp gitmişlerdir. Halen toplumumuzun %30’u mumyalanmış beyinleriyle yaşamaktadır.
 3. Dondurulmuş Beyinler: Bu gurubun insanları, iklimini bulsalar dışarıdan verilecek bilgiler ve yaşam değerleriyle, beyinleri ısıtılsa, bir bölümünde buzlar erir de, büyük bölümü olduğu gibi kalır. Klonlanmışların %50’sini bunlar oluşturur.
 4. Hücreye Konulmuş Beyinler: Mahkûm hücresine konulmuş gibi, bir hücreye konularak egemen güçlerin karar ve kurallarına göre, birçok hakları kısıtlanmış olarak, yaşarlar ve hayatı ona göre yorumlarlar. Hücreden dışarı sesleri çıkmaz, tartışmaları da aralarında olur. Bunların sayıları %60 dolaylarındadır.
 5. Tutsak Beyinler: İşgal ordularının egemen güçleri tarafından tutsak alınmış gibi, bu beyinler sıkı bir baskı ile tehdit altında, patronlarına hizmet etmek koşuluyla yaşar giderler. Yaşamdaki oranları %70’dir. Bunlara biat eden beyinler denir.
 6. Dar Çevrenin Beyinleri: Bu guruba mahalle beyinleri de diyebiliriz. Yaşam değerlerinin çoğu, mahalle modeli yani birbirlerini etkileyerek geçer. Bu beyinleri bir biçimde aşureye benzetebiliriz. Farklı yiyeceklerin bir tabakta toplanması gibidirler. Kırsal kesim beyinlerinden farkları yoktur. Oranları %80 dolaylarındadır.
 7. Yarı Özgür Yarı Muhafazakâr Beyinler: Bunlar ne tam özgür düşünceden yana, nede katı bağnazlıktan yanadırlar. Her iki rengi de içlerinde yaşatırlar. Oranları %20’yi geçmez.
 8. Çağı Gören Beyinler: Bunlar her çağdaş hem donmuş kalıplara aynı yakınlıktadırlar. Çoğu zaman gördüklerini de manipüle ederler. Birçokları onları aydın, örnek insan modeli görür. Benzetme yaparsak, ne şiş yansın ne kebap derlerken, şişin hazırlanışı ve pişirilmesinde uygarlıktan, teknikten, bilimden yanadırlar. Keyifleri yerindedir. Hem çağa, bilime hem de sosyolojik yapılanmaya karşı çıkmazlar da, değer kalıp ve yargılarından şaşmazlar. Uygarlığı kendilerine göre yorumlarlar. Oranlarını siz hesaplayın değerli okurlarım.
 9. Çağdaş Beyinler: Tam anlamıyla insan olma, dünyaya neden geldiğinin, niçin yaratıldığının bilincine erişip, Tanrı’nın kendilerine sunduğu, en değerli cevhere ihanet etmeden yaşarlar. Uygarlık insan hakları, demokratik gibi kavramlarla, asfaltlanmamış bir yolla hiçbir yere varılmayacağına inanırlar. Sanatın, bilimin, tekniğin, yeryüzündeki yaratıcı ırgatlarıdırlar. Toplumun ancak bin de birini oluştururlar.

Değerli okurlarım, bunların dışında ne söylersek boş. Örneğin televizyon dünya görüşlerine pencere açmış, okullarımız, gökdelenlerimiz çoğaldı. Politika ve ekonomide dünyayla yarışıyoruz, avuntuların son saydığımız şıkla hiçbir ilgisi yoktur. Kısaca olduğun yerde yürümeden marş marş adımlarla yürüyor gibiyiz. Bu beyinlerle daha yüzlerce yıl yaşayacağımızı düşündükçe içim kararıyor.

Ya sizler değerli okurlarım, yukarıdaki oranları bir de sizler değerlendirin. Karşınıza çıkacak karmaşa ve kaos da iki arkadaş bile birbirinizle anlaşamadığınızı görürseniz şaşkınlığa düşmeyin.
 

Sevgi ve Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
0212 293 33 11


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena