Çocuklarımızı Tecrit Edilmiş Maymunlara Benzetmeyelim. Onlara İnsancıl Haklar Tanıyalım

Harlow, 1960 yazında 10 dişi ve 9 erkekten kurulu laboratuvarda yetişmiş bir grup maymunu doğa koşulları içinde inceleme çabası ile Madison’daki büyük hayvanat bahçesine bırakmıştır. İlk görülen şey, bu maymunların alışamadıkları doğa koşulları içinde canlı kalabilmek için kendilerini beslemek güçlükleri ve ondan önemli bir arada yaşayabilmek beceriksizlikleri olmuştur. Başlangıçta birbirleriyle şiddetli bir tarzda dövüşmüşler, fakat bir süre sonra hakimiyet hiyerarşisi meydana gelmiş ve arkadaşlıklar teessüs etmiştir. Az miktarda cinsel ilgilenme olmuş, fakat bu hiçbir zaman normal bir cinsel bağ düzeyini bulmamıştır. Bu grubun arasına ormandan alınmış ve cinsel gücü ile tanınmış bir erkek sokulmuş, bu erkek derhal ötekilerine hakim olmuş, fakat bütün ısrarına ve sabrına rağmen bir tek gebeliğe muvaffak olamamıştır. Bu doğal koşullar deneyinden sonra laboratuvara döndürülmüş maymunlar kısa sürede parkta kazandıkları yeteneklerini yitirmişler, kılların temizlenmesine ilgisiz kalmışlar ve yine sık sık kavga etmeye başlamışlardır. Böylece kısmi izolasyona tabi tutulmuş maymunlarda ortaya çıkan ruhsal yıkımın derin ve irreversibl (değişmez) olduğu, eski zararlı şartların tekrar eski durumu yaratacağı gösterilmiş oluyordu.


Saygılarımla
Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı

 

Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena