Develerin Osuruğu

Uşağın İkisaray köyü, Kurtuluş Savaşında Afyondan İzmire doğru akan Türk ordusunun tam geçit düzlüğünde kurulmuş ufacık bir yerleşim alanıdır. Ufak bir deresi, söğüt ağaçları, yeşil çayırları, bir kaç metreden sonra su çıkan kuyularıyla canlı ve neşeli bir yerdi. Suyun olduğu yerde hayat da olduğundan, serçeler, ibibik kuşları, kumrular, üvevikler ve tabi yılanları, tarla fareleri onların peşinden baykuşlar, kerkenesler ve leylekleri vardı.
Şimdi hiçbiri yok, köy tam kurudu.

Dünya yavaş yavaş ölüyor. Ozon tabakası, karbondioksidin sera etkisi, iklimin ısınması, fabrikaların atıkları, insanların aç gözlü nankörlükleri, tüm yaşamı silip süpürmeye başladı. Halen bir uçurumdan aşağı ya doğru kaymaktayız.

Avusturalya keşfedilip insanlara, kapitalizme geniş yağma fırsatı hazırladığından, büyük kıtada ulaşım taşımacılık için, gene insanoğlunun hep kölesi gibi kullandığı hayvanlardan medet umulunca, develer akla gelince, Avusturalya develer götürülmüş. İnsanların işleri biten ve de artık onlara ihtiyaçları kalmayınca hayvanları başı boş bırakmışlar.

Deve bu, her canlı gibi o da üreyecek. Nitekim öyle de olmuş, Avusturalyada bir develer ordusu kurulmuş.

Kurulmasına kurulmuş da, insanoğlu kendi başına açtığı bir belayı da bulmuş.

Develerin osuruğu.

Bir yılda üçyüzbin motorlu taşıtın çıkardığı kadar karbondioksit ve metan gazları çıkarıyorlarmış. Dünyanın ikliminin değişmesinde, büyük sorumlulukları olduklarından DEVELERİ VURUN emri çıkmış.

Şimdi anlıyoruz, bizim köyleri de develer kurutmuş!

Haydi dünya gözün aydın kurtuldun... Al eline silahı, vur develeri.

Develerin osuruğu ile yokolacak bir yaşamda, Amerikan başkanı olsan ne yazar. İngilterenin kraliçesi olsan ne yazar... Onu bilemem ama, bizler için çok ağır bedeller yazıyor.


Sevgi ve saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena