Erkekler Yaşamı Eşlerinizle Paylaşın

Paylaşın ki, karşılığını da özveri, sevecen kadınsı tavırlar ve de seks olarak alın. Kadınınız kendisine önem verildiğini ve fikir alındığını görünce, güven duygusu kazanır ve bu durumda onun size olan güveni de artar. Bu güven ileride olabilecek aile depremlerinin güvencesi gibi rol oynar. Ailenin varlığını güçlendirir ve bina yıkılmaz.

Var oluşumuzdan bu yana, kadınların çocuk yapma, erkeklerinde yuvayı koruma, aileyi besleme görevleri olduğundan, olumsuz olaylar ya da zorluklar karşında erkekler aktivitelerini, güçlerine göre ayarlayıp ona göre karar verirler. Bu güçte sizin de yardımınıza ihtiyaçları vardır. Ancak pek çok erkek, bunu kabul etmezler, oysa yanılıyorlardır. Şöyle ki:

Kadınlarda sezgiler erkeklere göre daha fazla gelişmiştir. Erkekler yuvayı güçleriyle korurken kadınlarda yuvayı çocuklarının korunmasında, sezgilerini kullanırlar ve ona güvenirler. Bu nedenle genetik olarak erkeklere göre sezgileri daha çok gelişmiştir.

Örneğin bir iş ortaklığı kuruluyor diyelim, kadın öteki yanı ya da ortak olacak erkeği bir kere görmüş bile olsa, onun kişiliği hakkında verdiği karar, erkeklere göre çok daha sağlamdır. Şöyle örnekleyelim, bir iş kurulacaksa kadınında sezgileri dikkate alınırsa, sonunda zarar pişmanlık ya da iflas ihtimali en aza iner. Evlilikte yaşam bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Günümüzde bu bütünlük 50-60 yıl sürecek bir zamana oturacaktır. Evdeki sürtüşmelerin çoğu kadına değer vermemekten kaynaklanır. Bunlar çocukların yetişmesinde olumsuzluklara yol açar. Bu paylaşım, her iki taraf içinde geçerlidir. Yuvayı dişi kuş yapar. Söylenen benimsenmiş bir deyime göre; ‘evin ya da ailenin direyi erkektir’ olarak kabul edilir. Oysa tam tersidir. Evin, ailenin direği kadındır, kadın bir biçimde ailede yoksa o aile çöker. Ama bir biçimde erkek yoksa, aile, yuva çökmez kadın devam ettirir.
 

Sevgilerimle

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11

 

Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena