Hayat Okulu

Sevgili okurlarım, insan ruhundan biraz konuşalım. Herkesin merak ettiği bu konuda ve çok şey bildiklerini sanan, ama çok az bildikleri insan ve insanı öğrenmek, ne yazık ki kitap okumakla olmuyor. Kitap bilimsel verileri vererek insanlara yol gösterir. Örneğin bir ziraat mühendisi ya da botanikçi, kuru fasulyenin içindeki tüm mineralleri, vitaminleri eksiksiz bilir. Ancak kendisine iki buğday tanesi gösterseniz, hangi yörelerin buğdayıdır bilemez, onu ise çiftçiler bilir. Demek oluyor ki, yalnız kitap bilgi ve eğitimleriyle insanı öğrenmek kolay değildir. Onlarla iç içe, yaşam deneyimi ve koşulları ortamında bu bilgileri öğrenmek gerekir. Acılarını, açlıklarını, gerilimleri, isyanları, mutlulukları vb. gibi.

İnsanlar nerede? Sokakta ve her yerde. Onlarla elden geldiğince konuşarak kendi mesajımı verirken, hiç görmediğim, düşünmediğim gerçekleri de onlardan öğrenirim.

Ben bunu yapıyorum ve de çok kazançlı çıkıyorum. Büyüklük havasının insanı tutsak kılan atmosferine kapılıp kendini farklı gören, bu yoldan komplekslerini yenenlerden olmadım. Bir bakıma, esnafından şoförüne, tezgâhçısından işçisine, kadınından kızına, delikanlısından dilencisine kadar herkesle konuşurum. Bunlar bana çok deneyim kazandırıyor ve dünya görüşümü etkiliyor. Bu da beni rahatlatıyor. Çünkü sokakta aristokrasinin gölgesine sığınarak, kasılmış bir edayla yürümenin, kendini herkesten üstün görür havaya girmenin ne kadar zor olduğunu da biliyorum.

Bunları şunun için yazıyorum: İnsanı öğrenecekseniz böyle olacaksınız, çünkü tecrübe kimi zaman bilimi aşar. İkisi birleşince de insan dağları aşar.
 
 

Sevgilerimle
Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena