Kişi, Ulusun Küçük Bir Resmidir

Her insanın beğendiği, onun gibi olmak istediği ve örnek aldığı birileri vardır. Çocukluğumuzda anne babalarımız, gençlikte bizden büyük olan sporcu, sanatçı ya da görüntü ve yetenekleriyle beğendiklerimiz kişileri idealize eder, örnek obje olarak onlara benzemeye çalışırız. Bunlar kişilerin mitleri olurlar.

Ulusların kahramanları vardır. Bu kahramanlar her alanda önem kazanmış insanlardır. Kendi uluslarının gençlerine örnek olurken, kimileri de sınırları aşar, öteki ulus toplumların gençlerine de örnek olurlar ve onların da ego ideallerinde yerlerini alırlar. Bu duygular bilince ya da bilinçaltına yerleşir.

Bizim ülkemizde, gençlerimizin ego ideallerine yerleşecek düzeyde, herkese kendini kabul ettirmiş, dokunulmazlık kazanmış çok az insan vardır. Sınır aşmış ünlülerimiz ise bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdadır.

Oysa dinsel alanda halkın ego ideallerine yerleşmiş, örnek alınacak insanların sayısı çoktur. Örneğin; Veysel Karani’nin kaderciliğini, Hz. Ömer’in adaletini, Hz. Ali’nin cesaretini, Hz. Yusuf’un güzelliğini, Hz. Eyüb’ün sabrını vb. halk olarak biliriz, ancak Yunus Emre’yi, Pir Sultan Abdal’ı, Köroğlu’nu, Dadaloğlu’nu ve bunlar gibi niceleri dillerimizde rüzgâr gibi dolaşırken, örnek alacağımız yönlerini hiç bilmeyiz.

Bir Genç Osman efsanesi yaratmışız. Türkülerde söyleriz de kimdir, nerede, ne yapmıştır halk bunu bilmez. Fatime Ana’yı biliriz de Nene Hatun gibi on kadın kahraman neden üretemediğimizi bilemeyiz. Oysa çok vardır.

İsimlerimiz bile kendimizden değildir. Ne anlama geldiğini bile bilmeden, başka kültürlere hizmet ederiz. Kendi kültürümüzden yetişmiş liderleri, kahramanları, sanatçıları, örnek alınabilecek insanlarımızı birer birer budarken, kimlik ve kültür damarlarımızı kökünden koparıp atarız. Ego idealimize yerleştirip toplumsal bir bilinç oluşturmak varken, büyüklüğünü ve dehasını hiçbir tarihin yadsımayacağı Atatürk’ü silmeye çalışırken, ulusun yani halkın bilincindeki kahramanlık, düşmana direnme, özgürlük ve demokrasi kavramlarını da katlettiğimizin farkında olmayız.

Çok ama çok örnek alacağımız, bu ülkede doğmuş, bu ülkede yaşamış, ego ideallerimizi dolduracak önemli insanlarımıza, gençliğin ego ideallerinin doyumu için ihtiyaç varken, yavaş yavaş ayağımızın altındaki kimliğimiz kayıyor farkındayız da ego idealin karşıtı egoizm’lerin gözü kör olsun. Yoksa yüzlerce yıl sonra torunlarımıza sağlam bir Türkiye bırakamayacağız.


Saygılarımla
Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
 
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena