Korkunun Bedeli

Psikiyatır’ın, piskoloğun, sosyolog ve pedegog’un araştırma mazemesi insandır. İnsan toplumda yaşayan, orada var olan ve sosyalleşerek çağlar atlamış varlıktır. Bu nedenle onu yaşadığı ortamdan ve yetiştiği koşullardan soyutlayamayız. Bu koşullar, sosya-ekonomik, sosyo-kültürel diye iki ana bölüme ayrılır. Sosyo-kültürel olanda, tarih bilinci, inançlar, töreler, özdeyimler, destanlar ve üretim-tüketim ilişkileri gibi pek çok kavram vardır.

Bu nedenle, birey sosyal yapıdan soyutlanamaz. Kitleleri oluşturan bireyler ise, bir binanın yapı taşları gibidir.
Sosyal ve insanla ilgili konularda, uzmanlar, düşünürler ve yazarlar ürünlerini geçmişin deneyimlerinden de yararlanarak, topluma artı bir değer katmak amacıyla sunarlar.

Özellikle güncel konularda, hep gündemde kalan, konuşalacak olan objeler politikacılardır. Çünkü politikacıları çok insan tanır. Herkesin o kişi hakkında ortak, anonim düşünce ve kanıları vardır. Bu nedenle, bu tür yazılar gündeme oturur.

Toplumda insanla ilgili tüm konular, özgürce konuşulduğunda, toplum da çağa ayak uydurur. Çünkü, hem toplum, hem bireyler bu bilgiler ve tartışmalardan kendi paylarına düşen dersleri alırlar. Kendi katkılarıyla da bilgi dağırcıklarını doldurarak, gelecek yıllara daha donanımlı yönelirler.

“Her türlü düşünce, karşıt düşünceyi de besler.” Günümüzde iletişimin bunca yaygın, evrensel boyutlara ulaştığı dönemde, konuşularak sorunlara çözüm aranırsa ve çözüm yoları paylaşılırsa bireyler, kendini o bütünün içinde daha mutlu ve güvende hissederler.

Özgür konuşmada, düşünceyi yazılı ya da sözlü ifade etmek, ülkemizde hala sorun durumunda. Bu konuda, toplumda yaygın bir korku ve panik var. Herkes özel konuşmalarında bile tedirgin.

Ben kendi alanımda, yaşıma, bilgime ve deneyimlerime göre psikoloji, sosyal-psikoloji, psikiyatr kavramlarının her birinde, yorum ve analiz yapma durumundayım. Yaşayanlara ve gelecek kuşaklara bir bakış açısı bırakmak, öğretici bilgilerimi aktarmak için, özgürce konuşmalı ve yazabilmeliyim ki, bunca yıllık emeğim ve yaşımın birikimlerinden bireyler ve toplum yararlansın. Oysa ben, özgürce yazmaktan korkuyorum.

Unutmayalım:
Mutluluk ve korku özgürlük ve eşitlikte düğümlenir. Önünü açarsan düğüm çözülür, açmazsan kilitlenir.

Bu iki kavramın dışında herşey teferruattır.Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena