Muhteşem Yüzyıl – Muhteşem Süleyman

Yıl 1299. Osmanlı Devleti kuruluyor. Üç kıtaya yayılarak büyük bir imparatorluk oluyor. 1922 yılına kadar, 623 yıl 37 padişah, imparatorluğu idare etmiş. İsimlerini sıraladığımızda: Orhan, 5 Murad, 6 Mehmed, 2 Beyazıt, 3 Selim, 2.Süleyman, 2 Ahmet, 4 Mustafa, 3 Osman, İhrahim, Mahmud, 2 Abdulhamit, Abdulmecit, Abdulaziz, Mehmet Reşat, Mehmed Vahdettin adlarını görüyoruz.

Hiçbirinin adı türkçe değil. Hiçbiri türkçe isim taşımıyor. Gelellim 1922 den günümüze. Gene yöneticilerimizden örnekler verelim: Mustafa, İsmet, Celal, Adnan, Cemal, Cevdet, Süleyman, Ahmet, Kenan, Abdullah, Necmettin, Tayip... Tümününde adı türkçe değil. İki kişi Tansu ve Alp Aslan tariç. Sanatçılarımızda da aynı şeyi bilim adamlarımızda ve kahramanlarımıza kadar türkçe isim taşıyan hemen hemen yok.

1922’den sonra doğanlara, %10’u geçmeyen bir oranda, Türkçe isimler konulmuş. Ne var ki, bu açılımda da bir geriye dönüş var. Kimse, ne kendinin, ne en yakınlarının adlarının anlamını bilmiyor. Sanki hepimiz araba pilakaları gibi, isimlerimizi (kimlik kartlarımızı) kaportamızın üzerinde taşıyoruz.

Nerede bizim güzel ülkemizin dağlarının ovalarının, baharımızın, çiçeklerimizin, ağaçlarımızın adları. Örneğin, kızlarımıza hacer (anlamı taş demektir) adını veririz de, erkeklerimize taş, granit demek aklımızdan geçmez. Kızlarımıza, Ebru,(kaş) Buse (öpücük) isimlerini takarken ne anlama geldiğini bilmeyiz. Erkeklere, Cemal (güzel), Celal (sinirli) isimlerinde olduğu gibi. Bazı isimlerin çok ürkütücü olduğunu da bilmeyiz. Yaygın bir erkek adının anlamı: Sevimli köpek yavrusu, Müge’nin anlamı ise, ağır bir hakaret.

Nerede bizim kökümüzün, kökenimizin, ulularımızın, destanlardaki büyüklerimizin, sanatçılarımızın, kahramanlarımızın, ustalarımızın ve masal öykülerinde de yer almış, hayatımıza yön verenlerin isimleri?
Bizler bu kadar vefasız ve nankör müyüz?

Neden bizden olmayan, Makedonyalı İskenderin, Hun imparatoru Atilla’nın Yıldırım Beyazıt’ı esir alan, Anadoluyu tarumar eder Timur’u, Moğul imparatoru Cengiz Han’ı Yahudi Devletinin kurucusu Davut (büyük bir kumandan ve savaşçıdır. Bizde peygamber olarak da bilinir.) Kardeşi Yakup, Oğlu Süleyman isimlerini yüzyıllardır taşır, yaşatır ve onlara sahip çıkarız da, bizden olanları belleğin çöp sepetine atıp unutur gideriz. Neden?

Tek tük de olsa akılda kalan, nerede Dadaloğlu, Karacaoğlan, Köroğlu, Yıldırım Beyazıt ve Türkçe anlam taşıyan, başka büyüklerimiz. Aklıma fazlası gelmiyor. Neden 3-5 kişi ?

İslam inancını ve dinini alırken, inancın kaynaklandığı Arabistan ile Acem kültürünün karmaşası olan düşünce ve yaşam enerjimizi bu kültür emperyalizmine tutsak kıldık.
Neden ?

Her dinde kendi din ulularının, isimlerini çocuklarında yaşatmak vardır. Ama bunun oranı %10’u geçmez.
Tarihimizden ve resim, heykel gibi kalıcı ve de belgesel nitelikteki kültür miraslarımızdan yoksunuz. Bu günlere gelirken tarih bilincimizi de yok ettik. Tarih ve ulus biklinci olamayn toplulukların, zamanın potasoında eriyip gideceğinin farkında olmamak neden ?

Muhteşem Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünden ve halen tüm İslam ülkelerinin ezilip, horlanıp çağdaş kulvarda boy gösteremeden eriyip gitmelerinden tarih bilincinin yoksulluğunu ve ulus kavramının özümlenmediğinin bir rölü yok mudur?

Vardır.

Ve kimse yok diyemez.

Muhteşem Yüzyıl dizisi hepimize hayırlı olsun. En azından saray ve harem yaşamının öteki boyutlarını da görüyor ve öğreniyoruz. Onlar da gerçekleri yansıtmıyor ama, izleyenler bakıyorlar işte. Kadın var, erkek var bu kadarı yeter.
 
 
 
Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena