Ruhun Kanseri

Bir önceki yazımızda ruhun zehirlenmesinden söz etmiştik. Ruh zehirleniyor ama, patojen faktör (hasta eden neden) pusuda bekliyor. Stres uzun sürerse, ruh uzun süre bu zehirlenmenin etkisinde kalmışsa, ruh yani psikoloji çöker. Örneğin: Yaşamdan bıktık mı, yarınlara güveni yitirme, hiçbir şeyden zevk almama, kimi zaman; “ölsem daha iyi” gibi düşüncelere kapılma uzun sürmüşse, ruh kanserinin yolda olduğunun habercisidir.

Ruh, depresyon bataklığına ulaşamaya görsün. Çoğu zaman kişinin tek başına çabaları yetersiz kalır. Bu durumda kişiler bir duruma, bir güce entegre olma, yolunu seçerler ve orada rahatlamayı seçerler. Yani dünyada bulamadıkları yaşamın tadını ya da buldukları tadı öteki dünyada sürdürmenin yollarına düşerler.

Bir önceki ve bugünkü yazılarımla ülkemizin yaşam sahnelerinden bazı tablolar sunmaya çalıştım. Çünkü insanlarımız mutsuz. Bu nedenle sokak kavgaları, herkesin gerilim içinde olması, cinayet ve intiharların öteki ülkelere göre en başta gelmesi, sebep ve sonuçları birleştirdiğimizde kendi yarattığımız tablolarıdır. Yani gülmesini ve eğlenmesi unutan bir toplum içinde yoğrulup gidiyoruz.

Bütün bunları içimize sindirelim diyelim, ya çocuklarımız onlar ne olacak? Gelecekte kendilerine, ailelerine ve topluma karşı nasıl bir rol üstlenecekler. Bunu görmek için de gene sokağa bakmak yeter.


Sevgi ve Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena