Sağlıklı Bir Evlilikte Eşinizde Olmasını Dilediğiniz Dört Özelliği Önem Sırasına Göre Yazınız

2000 kişilik bir anket araştırmamda, soruma gelen yanıtları aşağıda sunuyorum.

Şu özellikler sıraya göre istenmektedir.

Evli erkek : Anlayış, kültür, güzellik, karşılıklı saygı, kocasına değer vermek, bakımlı olması, aileye bağlılık, ekonomik bağımsızlık, cinsel uyum, sevgi, itaat, sadakat, ahlak, mantık, güven, görgü ve ekonomi, bunlardan sonra da; kıskanç olmamak, tutum, insancıl olmak, sorumluluk duygusu, içtenlik vb. gelmektedir.

Bekâr erkek : Güzellik, anlayış, kültür (hoşgörü), ekonomik yapı, sevgi (kocaya ilgi), dürüstlük (ahlâk). sadakat, meslek, tutum, dünya görüşü, dişilik, sağlık, aile bilgisi, terbiye, bunlardan sonra da; güven, açık sözlülük, zekâ, eğlence, yapımcı olmak vb. gelmektedir.

Evli kadın : Anlayış, doğruluk, karşılıklı saygı, kültür, ekonomik durum, aileye bağlılık, sevgi, neşe (gezme, eğ¬lenme vb.), ilgi. sorumluluk, güven, cinsel uyum, karakter, tutum, sağlık, bunlardan sonra sıra ile; sadakat, şefkat, meslek, kişilik, olgunluk, güzellik gelmektedir. «Kıskanç olmamalı», çok az düzeyde çıkmıştır.

Bekâr kadın : Kişilik (karakter), anlayış, meslek, gü¬zellik, fikir birliği, sevgi, ekonomik bağımsızlığı, kültür eşitliği, saygı, dürüstlük, sağlık, ekonomik eşitlik, zeki. hassasiyet, daha sonra; ilgi, eğitilmiş olması, tutucu ol¬maması vb. gelmektedir. Bekâr kadınlardan; «takma dişi olmamalı», «tik»i olmamalı» gibi ilginç «cinsel anlayış» gibi düşündürücü istekler gelmiştir.
                                                                  
                                                                       ---- Yorum ----

Evli-bekâr, erkek-kadın, ilk sırada: Anlayış, kültür, güzellik, karşılıklı sevgi, saygı, ekonomik bağımsızlık, doğ¬ruluk istemektedir. Bunların arasında başta gelen anla¬yış, göreceli bir kavramdır. Erkek ve kadın, önce anlayış İstediklerine göre bu dilek ve bütünleşme, iki kişinin bir¬birlerini tanımaları ve kişiliklerinin uyumu İle sağlanabi¬lir. İsteklerin karşılıklı hoşgörülmesi, aile ünitesinde önem¬li yer tutmaktadır. Her kişinin, değer verdiği kavramlar ve de yaşam biçimi vardır. Eşlerin bu değer yargılarını de¬ğiştirmeye çalışırken kırıcı olmamaları gerekir.

Karşılıklı uyum sağlayarak dengeyi kurmaya çalışmak, aileye olumlu sonuçlar getirir. Giderek, iki kişi birbirinin kişiliğinden etkilenir (intrajektion) ve benzer değer yar¬gılarına sahip olurlar. Meslek yaşamımızda da, aile ge¬çimsizliklerine dayalı nöroz ve bunalımlarda, hastaların ço¬ğu (daha çok kadınlar), eşlerinin anlayışsızlığından yakın¬maktadırlar.

Anlayış kavramının sınırlarını saptamak güçtür. Ör¬neğin, işinden yorgun gelen koca, evde dinlenmek ister. Akşama dek evde iş ve çocuklarla bunalan kadın, bir vere gitmeyi diler. Bu durumda, iki yan da karşılıklı anlayış beklerler. O zaman çözüm nasıl olabilir? Anlayış gibi soyut bir kavramın ya da temelin üstüne EVLİLİK gibi somut bir kurumu nasıl oturtabilirsiniz? Kanımızca, çö¬züme yardımcı, İkinci öğeleri kullanmak gerekir. O da eş¬lerin kültür birliğidir. Anket yanıtlarında, evli ve bekâr erkekler, kültüre ikinci sırada önem vermektedirler. Eşlerin kültür eşitliği içinde olması, onlara ortak yaşam biçimi, ortak uğraşı, ortak zevk birliği demektir. Bu tür kişiliği ve eşleri yüceltici (sublimation), doyurucu faktörler, evliliği güçlen¬dirir ona destek olur.

Güzellik, evli kadınlar dışında ilk beş sırada gelmektedir. Güzellik doğasal kaynaklı olmasına karşın, estetik davranışlar, düşünsel, duygusal, kültürel zenginliklerle gü¬zel görünmesini bilmek kişinin elindedir. Ilık, cana yakın bir görünüm, günün güzellik anlayışıyla bağdaştırılabilir. Eğer kadın yeteri kadar güzel değil ya da kendini öyle görüyorsa, telâfi (compentation) mekanizması ile, olumlu değerler kazanarak daha sevimli olabilir. Karşılıklı sevgi ve saygı, ailenin en başta öğelerinden biridir. Karşılıklı sevgi ve saygı yitirilmiş ise, o aile sağlıklı sayılamaz.
 
Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena