Sayılarla Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gördüğünüz şu grafik bir araştırma ürünü. Araştırmayı yapanların deyimine göre “İş gücüne katılanların” oranı kadınlarda %24’müş. Peki %76 kadın sırtüstü yatıp keyif mi çıkarıyorlar? Daha on yaşından başlayarak, ev işlerine hizmetten tutumumuz da, evlendiklerinde, bir evin işi ve idaresi, kocaların sorunları dışında, yemek, bılaşık, temizlik, alış veriş, çocuğu karnında taşıma, emzirme, uykusuz kalma, gibi pek çok meşgale peki bunlar iş değil mi? Bir erkek çalıştı eve geldi, ne yiyecek ne içecek? Bu her türlü lojistik sağlanma, ertesi günü erkeğin işe gidecek halimi kalırdı.

Bu saydıklarımız işgücüne katılım değil mi? savaşta bir asker mermi sıkarken o askerin kurşun sıkabilmesi için geride 1000 kişinin çalıştığı hesap edilmiştir. O cephenin gerisinde çalışanlar olmasa, asker tek başına ne yapabilirdi?

Hesap açık, erkek kadın nüfus yarı yarıya. Bu yüzde elli kadının sürekli iş başında olduğunu, dahası tatili ve güvencesi olmadığını da düşünürsek, harıl harıl çalışırken hakkı yenen, özveriyle çalışan kadınların tümü işgücüne katılıyor. Geride bu araştırmayı yapanların hesabına göre de, ev işleri dışında çalışanlar da %24 ise, açıkça: KADINLARIN %74’ünün işgücüne katılmasının bir gerçeğidir.

Görmezlikten gelmeyelim, onları yok saymayalım, haklarını yemeyelim ve de nankör olmayalım. Ailelere, vatana, evlatlar verdikleri için de, saygılı olalım, ellerini öpelim. Hem de hangi yaşta olurlarsa olsunlar, çünkü onlar da potansiyel annelerdir.
 
Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena