Sosyolojinin Derinliklerini Bilmeyen İnsan Kendi İdeolojisini Bile Anlayamaz

Sosyoloji çok derin bir kavramlar bütünlüğü içerir. Sosyoloji bir tarihtir, kökü antrepolojiye kadar dayanır. Bir üretim tüketimin ve de sosyal ilişkilerin yapılarını da belirler. Bunun kısa adı ekonomi diye geçer. Bir dayanışmadır. İnsan soyunu korumaya yönelik yaşam tecrübelerinin tabletleri gibi, bu edinimler ve kültür kuşaklardan kuşaklara taşınır. Bunlar yazılmamış kurallarla ya da söylenmemiş sözlerle kuşaktan kuşağa taşınır.

İnsan psikolojisi bu ortamda, bu iklimde biçimlenir. Nasıl ki, her bitkinin yetiştiği toprakları vardır, insanlar da kaba taslak bu kurala uyarlar. Arada fark insan varlığının ve kavramının durağan değil canlı dinamik oluşumuyla, kendi topraklarını da yaratabilirler.

İnsan kavramının ve psikolojisinin zorluğu da burada başlar. O insanlar değişik inançlarla dalgalanırlar. Tıpkı ulusların bayrakları gibi, üzerlerindeki simgeler farklıdır? Bu bayrak altında toplanmaktan bir bütünlük kazanırlar ve güvencelerini orada ararlar. Kuşkusuz o bayrağın altında toplanan ya da o coğrafyalarda yaşayan insalarının yaşam biçimleri, olayları yorumlamaları, aşkları, evlilikleri, nefretleri de bir öteki bayrak altında toplananlara göre farklı olabilir. Bayrağıın sadece rengi değişik olduğundan kimi zaman düşmanlıklar, ölümler, savaşlar olur.
Bütün bunların bilincinde olmak kişiye göre zordur. Liderler bu aşamada kendilerini gösteririler. Yukarıda saydığımız bilimsel değerleri, yaşanan çağın ötesine taşıyabilmek için, bilimin tüm olanaklarından yararlanıp, bir yol haritasına göre, liderler toplumlarına yol gösterirler.

Lider sosyolojiyi yeterince bilmiyorsa, sosyolojiyi bilenlerle, onu besleyen öteki yan dallardaki bilim adamlarına yeterince değer vermiyor, kendi ideolojisinin en sağlam yol ve kurtuluş olduğuna inanıyorsa, öncelikle KENDİ İDEOLOJİSİNİN YÜZEYSELLİĞİNİ BİLE BİLMİYOR demektir.

Örnek mi: Önce diktatörlere, sonra monarşik yönetimin liderlerine bakmak yeter.


Sevgi ve saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena