Uygarlık Merdivenini Ters Çevirirseniz Düşersiniz

Doğanın bir numaralı kuralı evrimdir. Evrim olmadan yaşam olmaz. Doğal yaşam koşulları da evrime ayak uyduramazsa soylar ve türler yok olur. Doğa insanoğlunu evrimleştirirken, insan da aklıyla kendi evrimini yapar. Kısaca: İnsan beyni var olduğu sürece evrim basamakları çıkılmaya devam edilecektir.

Evrimin temel kurallarından biri, çıkılan noktadan geri basamaklara inilmez.

Bu nedenle de tarih tekerrür etmez, yeni koşullar kendi tarihsel süreçlerini hazırlar. Tarihte yer almış ünlüler dünyaya yeniden gelseler, yaptıklarının aynısını yapmazlar, çünkü toplum ve insanlar evrimleşmişlerdir. Kısaca: Hitler, Napolyon, Amerikan Başkanı Lincoln, Osmanlı dönemi sultanları yeniden dünyaya gelseler aynı şeyleri yapmazlardı.

Nazi bilinci, beynin bu görüşle entoksike olması yani zehirlenmesiyle oluşmuştur. Bu deyim tıpta çok kullanılır, beyinler kavram zehirlenmelerine girdiler mi geri döndürülmeleri olanaksız olur. Oysa pozitif alanda evrime yardımcı olanlar, sonraki kuşakların beyinlerinde köşe koltuklarında yerlerini alırlar ve bu değerler gelecek kuşaklara devredilir.

Sanatta da böyledir, “tıpkısının aynısı” bir Van Gogh daha gelmeyecektir. Eğer gelseydi kesinlikle aynı tabloları yapmayacaktı, yapsaydı taklitçilik olurdu ve kendini bitirirdi.

Sosyal evrim aşamalarında acılar çekilir ve de çekilecektir. Bu acı görmemezlikten gelinirse, evrim sürecinin değişmez kurallarına göre çocuklarımız dahası onların çocukları da bu acıyı katlanmış olarak çekeceklerdir.

Bu söylediklerim sosyal bir kural olduğundan, bizim de çocuklarımıza ve torunlarımıza büyük, acılı sorunlar bırakmamamız gerekir. Bu sorumluluk sadece kendi çocukları için değil, tüm ülkenin çocuklarının anne-babası gibisiymiş gibi bir sorumluluktur. Ülkemiz tektir ve hepimizindir. Bu sorumluluğu ruhumuzda hissederek el-ele evrime hizmet, şu anki en büyük görevimizdir.


Sevgi ve saygılarımla.
Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı

 

Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena