Valilikçe Verilen Takdirname

 
Yukarıda 52 yıl önce, Erzurum Valiliğince verilen bir takdirnameyi sundum. Burada önemli olan, mesleki çalışmalarımın dışında Erzurum radyosunda: Sağlık sohbetleri yapmamdır. Ayrıca, gazete ve bilimsel dergilerde, tıpsal ve sosyal araştırmalarım da gözden kaçmamış.

Buraya kadar söylediklerimin önemli bir yanı yok, ama bir şey var: 1963 yılında kısa dalga Erzurum radyosu komşu ülkelere de ulaşan güçlü yayınlar yapıyordu. Bir bakıma ülkenin dışa açılan penceresiydi. Bu ülkeler arasında İran, Orta Asya ülkeleri, Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya, Kazakistan, Irak, Suriye yayın kapsamı içindeydi.

Ben bir psikiyatr olarak, halkın anlayabileceği bir dille ve bilimsel olarak, bağnazlığı hedef almış bir program yapıyordum. Belki halen de olduğu gibi, o zamanlar bizim meslekte birçok hastaların, neredeyse tümü örneğin; sara, akıl ve ruh hastalıkları, hocalar ve muskalarla tedavi ediliyorlardı. Bilim yuvasına ulaştıklarında da geç kalmış oluyorlardı. Benim görevim bilimi, halka indirmek ve içlerine sindirmekti.

O dönemde Erzurum’da böyle konulara dokunmak, kolay değildi. Bunu için iki ana yol vardı: Birincisi halkın inançlarına hedef almayacaksın, ikincisi onları parasal ya da duygusal yönden sömürmeyeceksin. Ayrıca bu güveni de verirken, özel yaşamına da dikkat edeceksin.

Benim radyo konuşmam, birkaç konuyla sınırlıda değildi. Bu tek yayın devlet radyosundan bilimin, çağın ışıklarıyla halkımızı aydınlatıyordum.

İşte o valilik makamı, takdirnamesiyle bana bunlar için teşekkür ediyordu.

Tam 52 yıl sonra, halen birçok yayın organı ve televizyon kanallarınca örtülü yasaklanmış gibiyim ve RTÜK benden pek hoşlanmıyor.
İyi mi?...


Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
0212 293 33 11


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena