Yüz ya da Üç yüz Yıl

Çağdaş bir ülkenin, bir kentine ya da köyüne gitseniz, kadınları aşağılayıcı 3-5 deyim bulabilirsiniz. Bunlar da cinsel içerikli olabilir, ancak tümü kişiye yöneliktir. Şu Amerika’nın ünlü küfürü ( Fuck you ) gibi.

Bizde, anasından avradından başlayarak karısından kızına, eşiktekinden beşiktekine kadar, cinsellik üzerine oturtulmuş küfür ve aşağılamalar kullanılır. Böylece ailenin tümü ve kutsal değerleri hedef alınır. Gene sözünü ettiğimiz o ülkelerde: Ayran kahyası, kül döken, kaşık düşmanı, mirasda doksan gibi sosyal içerikli aşağılamalara rastlanmaz. Çağdaş ülkelerde, kişiler kızdığına ya da düşmanına zarar verecek saldırılarında cinselliği silah olarak kullanmaz. Bizde ise, bu alanda öylesine sınırlar aşılır ki, en büyük aşklarda bile sevdiği kıza: “Ya benimsin ya kara toprağınsın” ölüm mesajını verir.

Ölüm ağır küfürlü aşağılamalar öfkeler, tenis topu gibi bir o yana bir bu yana savrulur. Biz de yaşadığımız çağa ayak uyduramadığımız, kendi tarzımıza baktığımızda, bunların benzerlerini tüm İslam ülkelerinde görüyoruz. Bu ülkelerin kimileri, coğrafi ve tarihsel bakımından Avrupa ülkelerine yakın olmalarına karşın, her alanda yaşam koşulları neden bu kadar farklı? Ne yazık ki, halen ülkemizde bu tür zıtlıklar dolayısıyla kavgalar oluyor. Toplumsal evrimde, bu çatışmalar uzun süre devam edecektir. Daha önceki yazımızda bununla ilgili sayılar vermiştim. Süre 200 ya da 300 yıl olsa da sonunda çağdaş görüş zafer kazanacaktır.

Özetlersek, en az 100 yıl daha aşk kana kurban edilecek, seks vahşi kutsallığını koruyacak, analar ağlayacak, tacizler ve Özgecanlara ölümüne saldırılar sürecektir.

Kanımca, bir bilim insanı olarak, çatışmalı politikalarla, toplumun tümüyle çağdaşlaşması, gerçekleşmeyecek ne zaman ki, tüm politikacılar çağdaşlık konusunda anlaşırlarsa, halkımız mutlu yaşam soluğunu o zaman alacaktır.
 

Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena