Benimseme (identification)

Bir başkasının özelliklerinin, davranışlarının ve isteklerinin bir öteki kişinin ego'su tarafından benimsenmesidir bu. Kendisini, seyrettiği kovboy filmindeki artist sanan çocuktan, bağlı bulunduğu derneğin sadık bir üyesi, sanki ayrılmaz bir parçası sayan fanatik idealiste kadar, bu mekanizmayı birçok kişilerde sıklıkla görürüz. İyiye yöneldiği zaman çok yararlı olabilen bu mekanizma, kötü kişilere benzeme (identification) durumunda topluma zarar verici kişiliklerin gelişmesine yol açar.

Bu mekanizma, evlilikte ve çocuk yetiştirmede önemli rol oynamaktadır. Genel olarak erkek çocuk babaya, kız çocuk anneye idantifiye olur. Böylece erkek çocukta erkeksi davranışlar, babadan çocuğa aşılanmış olur. Erkek çocuğun anneye, kız çocuğunun babaya idantifikasyonu, ileride tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Birçok cinsel sapmaların nedeni olarak görülen bu yanlış benimsemeler, daha küçük yaşta önlenmelidir.

Otoriter bir babanın davranışlarının kızı tarafından benimsenmesi, ya da otoriter bir annenin davranışlarının erkek çocuk tarafından benimsenmesi sağlıksız kişilikler oluşturur. Hasta, yani nörotik bir annenin ya da ailenin, bu düşünce, tavır ve davranışları çocuklar tarafından da aynen benimsenebilir. Bir ailenin birkaç kişisinin aynı patolojik düşünce etrafında kenetlenip, aynı biçimde davranmaları da olabilir. Bu aile görüş ve benimsemeleri çocuklar aracılığı ile gelecek kuşaklara taşınır.
 
 
Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena