Çevirme (Conversion)

Sıkıntıya neden olan bilinçaltı çatışmaların, çeşitli somatik (bedensel) belirtiler olarak simgesel gösterilerine denir. Özellikle histerik felçler ve duyu özürleri birer konversion bulgularıdır.

Konversion reaksiyonuna girmeden önce histleri hakkında bilgi edinmemiz gerekir. Histeri, günümüzde sık rastlanılan hastalıklardan alan, psikonevrozun klinik bir tablosudur. Psikonevroz, bir takım ruhsal çatışma ve komplekslere bağlı olan, düşünce sürecinde bazı bozukluklar yapmakla birlikte, hastanın objektif (nesnel) davranışlarını pek az değiştiren ve bu bakımdan sosyal yaşamla bağdaşabilen bir tablo olur. Bu hastalarda beyinsel organik bir bozukluk yoktur. Genellikle kişilerin iç dünyaları, bilinçaltı duyguları ile, çevrenin ve gerçek (realite) ilkelerinin çatışmalarından doğar. Kişinin olmak istediği kişilik ve yaşamak istediği düzey ile, içinde bulunduğu durum ve düzey arasında, büyük ayrımlar (farklar) varsa, bu çatışmalardan doğacak davranış bozukluklarının biri de psikonevrozdur.

İsteri çok eskiden beri bilinen klinik bir reaksiyondur. Hastalığı ilk tanımlayan hekim Hipokrat’tır. Hipokrat’a göre: “Kadının karnında rahim, bir öküz başına benzemektedir. Bu başın iki boynuzu vardır. (Gerçekten rahim ve tübalar bu benzeyişi gösterirler.) Cinsel yönden kadın tatmin olmayınca, baş iki yana hareket ederek, kadının karnından boynuzlar ve onun hastalanmasına neden olur” diyor.

İsteri Latince kökenli bir sözcüktür. Yazılışı hysteria olup, rahim anlamına gelir. İsterik teşhisi konulan kişinin, sürekli cinsel istekler içerisinde olduğu kanısı yaygındır. Oysa, bu kanı her zaman doğru değildir.

Histeri çeşitli klinik belirtileri içine alan, polimorf (çok gösterili) bir hastalıktır. Düşünmekten çok duygusal, hayalleri zengin, uygun yapılı insanlarda gelişir. Bu nedenle kadınlarda, erkeklerden daha sık görülür. Çevrenin ilgisini çekmek için hastalık, bilinçaltı bir sığınak olarak kullanılır. Telkine yatkındırlar. Sıkıntının, bunalımın bilinçli olarak hissedilmesi yerine, bunlara neden olan uyarımların, benden organlarının işlevlerine (fonksiyonlarına) çevrilmesine, konversion histerisi denilir.

Bir kişinin sıkıntı verici dış uyarımda bayılması, kriz geçirmesi, bir konversion reaksiyonudur. İster, kişinin dış olaylar karşısında bir sığınak olarak kullanması, ister kendini hasta sanması ve duyguların, düşüncelerin kendine dönerek, egosantrik (her olayda kendi merkezde olan) bir değer kazanması, ya da bilinçaltı ilgi ve dikkat çekme biçimi, hangi formu olursa olsun, bir kişilik zayıflığı olan psikonevrozlar ve histerik hastalar, doktor doktor dolaşarak, hem kendileri hem çevreleri için üzüntü kaynağı olurlar.
 
Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
 

Begen • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena