Hayal kurma (phantasia*phantaisie)

Libidinal enerjinin, (cinsel birikim) dış gerçeklere dönmeyip, kendi kabuğunda kalması, kişinin birtakım arzu ve isteklerini, sanki gerçekleşmişcesine düşlemesi, bir başka deyimle, «gündüz, uyumadan rüya görmesi» (daydream) durumudur. Düş kurma, düşsel (hayalî) düşünce ve tasarıların akışı ve reaksiyonları, gerçeklerle denetlendiğinde yarar¬lı ve yapıcı olabilir, kişiyi prodüktif (üretici) faaliyete sevkedebilir. Anck, birtakım perişan ve derbeder düşün¬celerden ileri gidemediği zaman, sadece düşsel bir tat¬min aracı olarak kalır ve kişileri, kişisel girişimden, spontaneite'den (kendiliğinden girişim) yoksun bırakır.

Birçok evliliklerin mutsuzluk nedenlerinden biri de, eşlerden birinin aşırı hayalperest olmasıdır. Sağlam öğe¬lere ve. hesaplara dayanmayan, hayal ürünü davranışların sonu, genellikle fos çıktığından, aile bütünlük ve ekono¬mik yönden iyice sarsılır ve sonunda dayanılmaz, içinden çıkılmaz bir duruma gelir.
 
Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena