Psikolojik Mekanizmalar

Psikolojik yapı, ego, tıpkı beden gibi bir korunma iç güdüsü ile, kendini çeşitli sıkıntı verici durumlardan, zararlı dış etkenlerden koruma çabası içindedir. Herkesin kendine göre psikolojik yapısı, kültür düzeyi, görgüsü ile sıkı sıkıya ilgili, bir heyecan yaşamı ve duygusal davranışı vardır. Dışa ya da içe dönüklük, egoizm, altürizm ( elseverlik ), sevgi, nefret, hiddet, kin, kıskançlık, yükselme isteği, yarışma, kişinin uyumunu bozmadıkça ve çevresine zararlı olmadıkça, normal günlük yaşamın alışılagelmiş reaksiyonları sayılır. Büyük sarsıntı ve heyecanlar karşısında, komplekslerin sürekli baskıları olduğu sürece, psikolojik yapı, çeşitli yollardan acı ve sıkıntılardan kurtulma yollarını arar. Acı veren şey yok edilir, unutulur, örtülür, biçim ve niteliği değiştirilir. Hatta tanınmayacak bir biçime sokulup, simgelerle ifade edilir. Tüm bunların kolay anlaşılması için, bilinç altı yapının bilinmesi gerekir. Ancak biz, iki ayrı birim olan bireylerden oluşacak insan ilişkilerinden ve onun getirdiği sorunların nedenlerine ışık tutmak için, burada savunma mekanizmalarından, örnekler vereceğiz bu amaçla sizleri kişiler ve kendiniz hakkında yorum yapmada ışık tutup bilgilendireceğiz. Bunları okudukça ve de ipuçlarını öğrenince yaşamanız daha hoş görülü ve mutlu olacaktır.
 
Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
 

Begen • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena