Telafi (conpensation - Giderme)

Kişi, gerçek ya da düşsel (hayali) bir eksikliğini, öteki yeteneklerini ve özelliklerini geliştirerek giderebilir (telafi edilebilir). Genel olarak conpensation – mekanizmasında başkalarının onayı, beyni ve hayranlığı gerekir. Bunun yardımıyla ego doyuma gider. Bazı başarısız kişilerde, durmadan ilgi çekme ve değer toplama çabalarına rastlanır. Bunlar sürekli kendi gruplarından farklı olma isteği içindedirler.

Ülkemizde kadın ve hatta erkek için, conpensation (telafi-giderme) kapıları genellikle kapalıdır. Kişi; sanat, kültür ve başka yetenekleriyle eksiklerini gidererek, başkalarını üstünlük sağladığında, ego’su doyuma ulaşır. Böylece insan, kendini yücelten, geleceğe yönelik çabalarıyla, daha bir değer kazanır. Kırsal kesimde (kadın için) bu mekanizma, üretime katılma, ortak yaşamın ortak amaçlarında gelişir. Conpensation yoluyla kişiliklerini yüceltemeyen, doyuma ulaştıramayan insanlarda ise, ego’larını doyuma yönelik yanlış davranışları gözlenebilir. Kentlerde kadın, bir yandan eve kapatılırken (böylece, conpensation yolları da kapanır), öte yandan tüketim tezgahlarının daha çok kadını hedef alması, beynini yıkamasıyla, çoğu kez kadınlar conpensation olarak, tüketimle yücelmeyi seçerler. Kadın giyimi, kuşamı, fiziği, harcamalarıyla, kendine üstünlük sağlıyor, ego’sunu doyurmaya çalışır. Böylece üstünlüğünü kanıtlamaya çalışır. Oysa bu tür üstünlük, köklü ve kalıcı olmadığından, getirdiği sorunlar da, giderek daha büyük boyutlara ulaşır. Kadınların bu zayıf yönü, genellikle çapkın erkeklerin işine yarar. Kadının güzelliği ve yetenekleri üzerine yüceltici yüklenmelerde, ihanet mekanizması harekete geçer. Günlük yaşamımızda, başkalarını kolay beğenmeyenlerde, bu tür saplantılara sık rastlarız. Başkalarının yeteneklerini küçümseme, erkek ya da kadınların çoğu kez başvurdukları yollardır. Özellikle çalışmayanların, çalışan kişiler arasında ise, kişiliği bu tür yozluklara yatkın olanların dedikodudan zevk almaları da, gene ego’larını doyuma yönelik davranışlardır. Dedikodu, kişilerin başkalarını aşağılayarak kendilerinin dolaylı yoldan, üstün olduklarını kanıtlamalarıdır. Bir başka deyimle, kişinin kendine yaptığı endirek iltifattır. Ayrıca aşağılık kompleksinin de bir göstergesidir.

Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11

 
 

Begen • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena