Transvestizm ve Transeksüalizm nedir?

Transvestit çoğu kez erkektir, karşı cinsin giysilerini sık sık yalnız iç çamaşırlarını giymekten cinsel doyum elde eder. Bu tür insanlar hemen her zaman cinsel ilgilenmelerinde heteroseksüeldirler, yalnız kadın giysileri giyme isteklerini önleyememektedirler. Kadından çok erkek olduklarını bilirler ve erkeklerle cinsel ilişki kurma arzusunda değildirler. İçinde bulundukları güçlükler, çoğunlukla başkalarının onların aktivitelerini benimsememeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Erkek giysileri giyme kadınlarda yaygınlaştığı için, dişi transvestitler problem değildirler. Fakat yüksek ökçeli ayakkabılar ve eteklikle sokakta giden bir erkek, yadırganır, yasal ve toplumsal sorun olur. Transvestitin tedavi olmak istediği durumlarda, psikoterapi yoluyla iyileştirme sözkonusu olabilir.

Son yıllarda büyük ölçüde, dikkati çeken değişik tip bir grup insan da transeksüeldir. Transeksüeller yine çoğu kez erkeklerdir. Anımsayabildikleri en küçük yaştan İtibaren, devamlı olarak kadın olmak istemişler, bu yüzden de, erkek cinsel organlarını, ya da onlara erkek olduklarını hatırlatan herşeyi küçük görür olmuşlardır. Ne zaman fırsat bulurlarsa hemen kadınsı özellikler göstermeye başlar. Erkek olarak cinselliklerine o denli diş bilerler ki, hemen hemen her zaman ilk fırsatta erkeklik organlarını aldırırlar. Transeksüeller çoğu kez dişi hormonları alırlar. Bu hormonlar onlardaki kıllanmayı azalttığı, sesi tizleştirdiği, az da olsa göğüslerde gelişme ortaya çıkarttığı için, psikolojik olarak büyük bir rahatlamaya neden olmaktadır. Şimdi İngiltere'de, Amerika'da, kimi İskandinav ülkelerinde kadın olarak yaşayan, hatta evlenmiş, çok sayıda, erkeklik organlarını aldırmış transeksüel bulunmaktadır. Transeksüellerin homoseksüel olmadıklarını söylemek gerekir. Homoseksüel erkeklerle cinsel ilişkilere girişmekten hoşlanmazlar, kadın olup heteroseksüel erkeklerle evlenmek isterler. Buna göre, her transeksüelin, erkek olarak yaşadığı sürece mutsuz olacağı açıktır. Her hangi bir şekilde bir kadınsı özellik kazanmak, onu çok daha iyi bir duruma getirmektedir. Bu güne kadar transeksüele yapılan psikolojik tedavi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bazı bilim adamlarına göre, gerçek bir transeksüeli İyileştirmeye çalışmak yerine, onun kimi kadınsı özellikler kazanmasını kolaylaştırmak ve operasyonla cinsel organlarını almak daha yararlıdır.Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11
 
Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena