Yer değiştirme (Deplacement)

“Yerine koyma” ( substitution ) da denen bu mekanizma, sıkıntının giderilmesi için kullanılır. Duygusal ya da sıkıntı, bir kişi bir sitüasyon ( durum ) ya da bir objeden daha kabulü mümkün, bir ötekilerine transfer edilmektedir.
Örneğin, durmadan ellerini yıkayan bir psikastenik, bilinçaltındaki günahkarlık ya da suçluluk duygusunu “ellerinin kirli olması” fikri ile değiştirmiştir. Böylece, duymadan el yıkamakla o duygunun verdiği sıkıntıyı gidermeye çalışacaktır. Alexander (1952), ağaç kesme, top oynama, birtakım sportif faaliyetler gibi gündelik aktivitemizin agressiv saldırganlık duygularımızın bir substitusyonu olduğunu söylemektedir.

Saygılarımla

Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı
(0212) 293 33 10 - 11

 
 

Begen • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena