Seni Gidi Vajinismus-2

Her yeni buluş gibi bizim de bu yeni yöntemimiz kendi rayına oturuncaya dek evrimini tamamlaması gerekiyordu. Ben ise bu yöntemi duyurmak zorundaydım. Yol ve yöntem şuydu: Açıkça halka hitap etmek onlara karşı sorumluluk alıp söz vermek ve de onları haberdar etmekti. Bunun için televizyon uygun bir iletişim aracıydı ve her sınıftan insana hitap ediyordu. Benimde hedefim halkımızdı. Onlara “tek seans da yüzde yüz tedavi olacaklarının gerçeğini duyurdum.

1998’den bu yana da yüzüm hiç kara çıkmadı. Verdiğim sözü tümüyle yerine getirdim. Bütün bu anlattıklarımı da gene televizyonlarda açık açık kanıtladım. Öyle zaman oldu ki gene televizyonlarda “2005 yılından bugüne kadar sorunu çözülmemiş tek bir kişi bile varsa buyursunlar, ben muayenehanemdeyim” çağrısında bulundum.

Ayrıca televizyonlarda “hangi meslektaşım benim seansıma katılmak istiyorsa buyursunlar” diye açık çağrıda bulundum. Buna rağmen kimse bana hiçbir soru sormadı.

2005 yılının ağustos ayında yaptığım tedavinin yöntemini, tüm ayrıntılarını bir rapor olarak İstanbul Tabip Odasına yazılı olarak bildirdim.

2005 yılında Doğan Gazete Grubunun Posta Gazetesinde yazmaya başladığım ilk hafta da gazete 68.000 tiraj aldı. Bir yılın sonunda tiraj artışı 98.000’e çıktı. Sabah Gazete grubunun Posta Gazetesine rakip olan Takvim Gazetesinde traj düşmeye başladı.

Ok yaydan fırlamış, işe ticari rekabet reklam ve para sorunu karışmıştı. Prosedür kendi kurallarını uyguladı, kıyametler koptu, aleyhimde olabilecek her türlü yönteme başvuruldu. Karşımda bir dev vardı, ben tek başımaydım ama güçlüydüm. Bu mücadele 2013 yılında adli mercilerde son buldu. Ben haklıydım. İleri sürülen bütün suçlamalar yersiz ve yanlış bulunmuştu. Ben o davadan anlımın akıyla çıktım.

Bu kere kavga başka çıkar noktalarına kaydı. Bütün bu insafsızlara 83 yıllık anlı ak bir savaşçı olarak diyorum ki ‘akıllı olun ben verdiğim her sözde duruyor ve kanıtlıyorum’ siz de öyle yapın. Halkın umudunu, geleceğini maddi çıkarlarınız için karartmayın. İkincisi ben herşeyi ortaya açık koyuyorum ama sizler çamur atmaya devam ediyorsunuz. Çamurunuz bana bulaşmıyor bile ama bu yaptığınız halkımıza hile üstüne hile.

Şimdilik bu kadar devamı var...
 

Sevgiler saygılar
Dr. Haydar Dümen
Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı

 

Begen


 • Evlilik
 • Ölümle Yüzleşme
 • Kendine İyi Bak
 • Çapkınlık Geni
 • Her Yönüyle Vajinismus
 • Soğumayan Ölüler
 • Çocuğun Cinsel Eğtimi
 • Nazik Adında Bir Kadın
 • Ölmüş Bir Hastayla Söyleşi
 • Sahipsiz Dev
 • Best of Haydar Dümen : Gülerek Öğrenelim
 • Cennet Şeytana Kaldı
 • Şiir Sözcüklerle İkebena